> Home > 나눔터 > 자료실
 
우리 교회 로고 자료
관리자 2013-03-08 08:51:03 1392

교회 로고가 세 가지가 있습니다.

필요하신 것으로 다운받아 사용하십시오.

ai 화일은 a1.ai  a4.ai   를, JPG 화일은 a1.jpg  a4.jpg  

클릭하셔서 다운받으세요.  

 

 


 

a1.ai

 

 

 

 

a4.jpg

a4.ai

 

 

  
a5.jpg
 
a5.ai

  


 

 

       
 
 
 
Tel : (031)766-0191 | Pastor's E-mail : kanghyunkye@hanmail.net
Copyright ⓒ 2008 Kuemkwang Church. All right reserved.

인증마크