> Home > 나눔터 > 자료실
 
우리 교단 로고(대한예수교 장로회 합동)
관리자 2010-04-15 08:50:24 4534 


                                                             로고마크.jpg
* 총회 로고를 ai 화일로 다운받으시려면 아래를 클릭하세요' 

 

   대한예수교장로회CI웹_수정.ai


       
 
 
 
Tel : (031)766-0191 | Pastor's E-mail : kanghyunkye@hanmail.net
Copyright ⓒ 2008 Kuemkwang Church. All right reserved.

인증마크