> Home > 나눔터 > 자료실
 
가정교회 로고 자료
관리자 2015-04-04 07:49:11 1407


 


 

1) 일반적인 크기의 사진을 원하시면 아래를 클릭하세요.  

    Logo.jpg.jpg
2) 고급 인쇄를 위한 칼라를 원하시면 아래 ai화일을 클릭하세요. 

    logo.ai.(1).ai
 
 

 


 

3) 사용된 칼라 설 

 

 

 
       
 
 
 
Tel : (031)766-0191 | Pastor's E-mail : kanghyunkye@hanmail.net
Copyright ⓒ 2008 Kuemkwang Church. All right reserved.

인증마크